Moni Timiou Prodromou, Imathia, Greece


Title Type City
Saint John the Prodrome Orthodox Monastery Монастырь Moni Timiou Prodromou
Title Type City