Polotsk, Vitsyebskaya (Vitsyebsk), Belarus


Title Type City
Bogoyavlensky Orthodox Monastery Монастырь Polotsk
Saint Sophia Orthodox Cathedral Собор Polotsk
Epiphany Orthodox Cathedral Собор Polotsk
Assumption of Holy Virgin Orthodox Church Церковь Polotsk
Protection of Holy Virgin Orthodox Church Церковь Polotsk
Transfiguration Orthodox Church Церковь Polotsk
Saint Euphrosyne Orthodox Monastery Монастырь Polotsk
Saint Euphrosyne Orthodox Monastery Church Церковь Polotsk
Saints Bary and Hleb Orthodox Monastery Монастырь Polotsk
Title Type City