Монастыри в Georgia


Title City Region
Virgin Mary Orthodox Monastery Ateni Shida Kartli
Akhali Shuamta Orthodox Monastery Shuamta Kakheti
Nativity of the Mother of God Orthodox Monastery Tbilisi Tbilisi
Saint Nino Orthodox Monastery Sighnaghi Kakheti
Vardzia Orthodox Monastery Aspindza Samtskhe-Javakheti
Vachnadze Orthodox Monastery Vachnadze Kakheti
Gelati Orthodox Monastery Kutaisi Imereti
David Gareja Orthodox Monastery Mount Gareja Kakheti
Jvari Orthodox Monastery Mtskheta Mtskheta-Mtianeti
Transfiguration Orthodox Monastery Zarzma Samtskhe-Javakheti
Saint John Orthodox Monastery Mtskheta Mtskheta-Mtianeti
Saint Zenon Orthodox Monastery Ikalto Kakheti
Kvatakhevi Orthodox Monastery Kavtiskhevi Shida Kartli
Kintsvisi Orthodox Monastery Kareli Shida Kartli
Martvili Orthodox Monastery Martvili Samegrelo-Zemo Svaneti
Motsameta Orthodox Monastery Kutaisi Imereti
Nekresi Orthodox Monastery Kvareli Kakheti
New Athos Orthodox Monastery Gudauta Abkhazia
Pitareti Orthodox Monastery Tetritsq'aro Kvemo Kartli
Rkoni Orthodox Monastery Tedzami Tbilisi
Samtavro Orthodox Monastery Mtskheta Mtskheta-Mtianeti
Safara Orthodox Monastery Mtskheta Mtskheta-Mtianeti
Timotesubani Orthodox Monastery Borzhomi Samtskhe-Javakheti
Shio-Mgvime Orthodox Monastery Mtskheta Mtskheta-Mtianeti
Title City Region