Argolis, Greece


Title Type City
Taxiarchai Orthodox Metropolitan Church Εκκλησία Ermioni
Assumption of Mary Orthodox Church Εκκλησία Ermioni
Annunciation to the Theotokos Orthodox Church Εκκλησία Ermioni
Saints Apostles Orthodox Church Εκκλησία Ermioni
Saint John the Prodrome Orthodox Church Εκκλησία Kranidi
The Entry of the Most Holy Theotokos into the Temple Orthodox Church Εκκλησία Kranidi
Synaxis of the Theotokos Orthodox Church Εκκλησία Kranidi
Transfiguration of Our Savior Orthodox Church Εκκλησία Kranidi
Annunciation to the Theotokos Orthodox Church Εκκλησία Kranidi
Annunciation to the Theotokos Orthodox Church Εκκλησία Kranidi
Taxiarchai Orthodox Church Εκκλησία Kranidi
Saint Nicholas Orthodox Church Εκκλησία Kranidi
Saint Athanasius Orthodox Church Εκκλησία Tracheia
Title Type City