Heliopolis, Al Qahirah, Egypt


Title Type City
Theotokos Orthodox Church Εκκλησία Heliopolis
The Entry of the Most Holy Theotokos into the Temple Orthodox Church Εκκλησία Heliopolis
Saint Apostle Paul Coptic Orthodox Church Εκκλησία Heliopolis
Title Type City