Kato Platres, Paphos, Cyprus


Title Type City
Saint Demetrius Orthodox Church Iglesia Kato Platres
Title Type City