Kifisia, Attica, Greece


Title Type City
Saint Demetrius Orthodox Church Iglesia Kifisia
Saint Kyriaki Orthodox Chapel Capilla Kifisia
Saint George Kokkinara Orthodox Chapel Capilla Kifisia
Forty Holy Martyrs Orthodox Chapel Capilla Kifisia
Saint Trifon Orthodox Chapel Capilla Kifisia
Saint Nicholas Orthodox Chapel Capilla Kifisia
Virgin Mary Orthodox Chapel Capilla Kifisia
Saint Anne Orthodox Church Iglesia Kifisia
Saint George Orthodox Church Iglesia Kifisia
Saint Markella Orthodox Chapel Capilla Kifisia
Virgin Mary Orthodox Chapel Capilla Kifisia
Saint Paraskevi Orthodox Chapel Capilla Kifisia
Saint Nectaire Orthodox Church Iglesia Kifisia
Saints Apostles Peter and Paul and Saint Nectaire Orthodox Church Iglesia Kifisia
Holy Trinity Orthodox Church Iglesia Kifisia
Panagia Chelidonous Orthodox Chapel Capilla Kifisia
Transfiguration of Our Savior Orthodox Church Iglesia Kifisia
Title Type City