Karlovasi, Samos, Greece


Title Type City
Saint John the Chrysostom Orthodox Church Iglesia Karlovasi
Saint Nicholas Orthodox Church Iglesia Karlovasi
Nativity of Christ Orthodox Church Iglesia Karlovasi
The Entry of the Most Holy Theotokos into the Temple Orthodox Church Iglesia Karlovasi
Assumption of Mary Orthodox Church Iglesia Karlovasi
Saint Matrona Orthodox Church Iglesia Karlovasi
Saint John the Prodrome Orthodox Church Iglesia Karlovasi
Holy Cross Orthodox Church Iglesia Karlovasi
Saint George Orthodox Church Iglesia Karlovasi
Saint John the Theologian Orthodox Monastery Monasterio Karlovasi
Eugireias Pronoia Orthodox Nursing Home Sanatorio Karlovasi
Title Type City