Akrasio, Lesvos, Greece


Title Type City
Saint Paraskevi Orthodox Church Iglesia Akrasio
Title Type City