Kionio, Kefallinía, Greece


Title Type City
Saint John the Prodrome Orthodox Church Iglesia Kionio
Title Type City