Xanthates, Kerkyra, Greece


Title Type City
Saint Kyriaki Orthodox Church Iglesia Xanthates
Title Type City