Thalero, Corinthia, Greece


Title Type City
Assumption of Mary Orthodox Church Iglesia Thalero
Title Type City