Petaloy, Corinthia, Greece


Title Type City
Saint Andrew Orthodox Church Iglesia Petaloy
Title Type City