Pasio, Corinthia, Greece


Title Type City
Transfiguration of Our Savior Orthodox Church Iglesia Pasio
Title Type City