Moni Osiou Patapiou, Corinthia, Greece


Title Type City
Saint Patapius Orthodox Monastery Monasterio Moni Osiou Patapiou
Title Type City