Saint Anna Orthodox Church, Xanthi, Xanthi

Información general

Categoría

Iglesia

Archidiócesis

Ecumenical Patriarchate

Metrópolis

Holy Metropolis of Xanthi and Peritheorion

Sacerdote

Fr. Lazaros Grigoriadis

Afiliaciones

Quiero agregar esto Iglesia en tu personal Lista de Iglesias as: