Saint George Orthodox Church, Xanthi, Xanthi

Saint George Orthodox Church

Información general

Categoría

Iglesia

Archidiócesis

Ecumenical Patriarchate

Metrópolis

Holy Metropolis of Xanthi and Peritheorion

Sacerdote

Fr. Ma'i'stralis Dimitrios

Sacerdote

Deacon Amvrosios Koulioumpis

Afiliaciones

Quiero agregar esto Iglesia en tu personal Lista de Iglesias as: