Orthodox World

Transfiguration of Our Savior Orthodox Church, Pozdišovce, Košický

Transfiguration of Our Savior Orthodox Church

Información general

Categoría:
Iglesia
Archidiócesis:
Archdiocese of Prešov and Slovakia
Metrópolis:
Diocese of Michalovce and Košice
Sacerdote:
Fr. Sergej Barilik

Contact Details

Dirección:
Pozdišovce, Pozdišovce, Košický, Slovak Republic
Sacerdote:
[email protected], , 056/647 22 00,