Saint Nectaire Orthodox Church, Park Town, Harare

Saint Nectaire Orthodox Church

Información general

Categoría

Iglesia

Archidiócesis

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and All Africa

Metrópolis

Archdiocese of Zimbabwe

Sacerdote

Fr. Augoustinos Moketsi

Afiliaciones

Quiero agregar esto Iglesia en tu personal Lista de Iglesias as: