Saint George Orthodox Church, Kimamba, Morogoro

Saint George Orthodox Church

Información general

Categoría

Iglesia

Archidiócesis

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and All Africa

Metrópolis

Archdiocese of Irinoupolis

Sacerdote

Fr. Petros Magunga

Afiliaciones

Quiero agregar esto Iglesia en tu personal Lista de Iglesias as: