Orthodox World

Saint George Orthodox Church, Kimamba, Morogoro

Información general

Categoría:
Iglesia
Archidiócesis:
Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and All Africa
Metrópolis:
Archdiocese of Irinoupolis
Sacerdote:
Fr. Petros Magunga

Contact Details

Dirección:
Kimamba, Kimamba, Morogoro, Tanzania
Sacerdote:
[email protected],