Saint George Orthodox Church, Tanga, Tanga

Información general

Categoría

Iglesia

Archidiócesis

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and All Africa

Metrópolis

Archdiocese of Irinoupolis

Sacerdote

Hieromonk Filaretos Kimaro

Información histórica

Year of Establishment

1951

Afiliaciones

Quiero agregar esto Iglesia en tu personal Lista de Iglesias as: