Orthodox World

Saint Barbara Orthodox Church, Kato Limnochori, Achaïa

Información general

Categoría:
Iglesia
Archidiócesis:
Greek Orthodox Church
Metrópolis:
Holy Metropolis of Patrai
Sacerdote:
Fr. Paraskevopoulos Nikolaos

Contact Details

Dirección:
Kato Limnochori, Kato Limnochori, Achaïa, 25200 Greece
Teléfono:
26930-51567
Sacerdote:
[email protected],