Orthodox World

Saint Basil Orthodox Church, Pelopio, Ileia

Información general

Categoría:
Iglesia
Archidiócesis:
Greek Orthodox Church
Metrópolis:
Holy Metropolis of Eleia and Oleni
Sacerdote:
Fr. Athanasios Panopoulos

Contact Details

Dirección:
Pelopio, Pelopio, Ileia, 27065 Greece
Teléfono:
26210711111
Sacerdote:
[email protected],