Orthodox World

Virgin Mary Orthodox Monastery, Moni Yperagias Theotokou Atrou, Kefallinía

Virgin Mary Orthodox Monastery

Información general

Categoría:
Monasterio
Archidiócesis:
Greek Orthodox Church
Metrópolis:
Metropolis of Kefallinia
Sacerdote:
Metropolitan Spyridon

Contact Details

Dirección:
Moni Yperagias Theotokou Atrou, Moni Yperagias Theotokou Atrou, Kefallinía, 28086 Greece
Teléfono:
26740 72297
Sacerdote:
[email protected],

Información histórica

Year of Establishment:
8th