Orthodox World

Saint Seraphim of Sarov Orthodox Church, Odessa, Odes'ka Oblast'

Saint Seraphim of Sarov Orthodox Church

Información general

Categoría:
Iglesia
Archidiócesis:
Ukrainian Orthodox Church
Metrópolis:
Diocese of Odesa and Izmayil
Sacerdote:
Metropolitan Agathangel

Contact Details

Dirección:
Odessa, Odessa, Odes'ka Oblast', 65000 Ukraine
Teléfono:
746-40-55
Sacerdote:
[email protected],

Información histórica

Year of Establishment:
2004