Orthodox World

Krasny Kardon Orthodox Church, Krasny Kardon, Qostanay

Información general

Categoría:
Iglesia
Archidiócesis:
Metropolia of Kazakhstan
Metrópolis:
Diocese of Kostanai
Sacerdote:
Bishop Anatolius Aksenov
Sacerdote:
Fr. Pomogalov

Contact Details

Dirección:
Krasny Kardon, Krasny Kardon, Qostanay, 110104 Kazakhstan
Teléfono:
8-714-45-2-27-24
Sacerdote:
[email protected],