Orthodox World

Saint Constantine Orthodox Church, Ormideia, Larnaca

Saint Constantine Orthodox Church

Información general

Categoría:
Iglesia
Archidiócesis:
Orthodox Church of Cyprus
Metrópolis:
Diocese of Kiti
Sacerdote:
Metropolitan Chrysostomos
Sacerdote:
Fr. Sergios Sergidis

Contact Details

Dirección:
Ormideia, Ormideia, Larnaca, 7530 Cyprus
Teléfono:
99439750
Url:
http://www.imkitiou.cy.net
Sacerdote:
[email protected],