Orthodox World

Saint George Makris Orthodox Church, Larnaka, Larnaca

Saint George Makris Orthodox Church

Información general

Categoría:
Iglesia
Archidiócesis:
Orthodox Church of Cyprus
Metrópolis:
Diocese of Kiti
Sacerdote:
Metropolitan Chrysostomos
Sacerdote:
Fr. Anastasios Fragiskos

Contact Details

Dirección:
Larnaka, Larnaka, Larnaca, 6010 Cyprus
Teléfono:
24422714
Url:
http://www.imkitiou.cy.net
Sacerdote:
[email protected],