Orthodox World

Saint Marina Orthodox Church, Filousa, Paphos

Saint Marina Orthodox Church

Información general

Categoría:
Iglesia
Archidiócesis:
Orthodox Church of Cyprus
Metrópolis:
Diocese of Pafos
Sacerdote:
Metropolitan Georgios
Sacerdote:
Fr. Christos Ioannou
Día de celebración:
July 17

Contact Details

Dirección:
Filousa, Filousa, Paphos, 8629 Cyprus
Teléfono:
25442527
Url:
http://www.impaphou.org
Sacerdote:
[email protected],