Mother of God Orthodox Church, Barcelona, Barcelona

Mother of God Orthodox Church

Información general

Categoría

Iglesia

Archidiócesis

Orthodox Church of Bulgaria

Metrópolis

Bulgarian Orthodox Diocese of Western and Southern Europe

Sacerdote

Archbishop Simeon

Sacerdote

Fr. Ivan Bonev

Afiliaciones

Mother of God Orthodox Church tiene seguidores (1):

  • Terry as

Quiero agregar esto Iglesia en tu personal Lista de Iglesias as: