Orthodox World

Orthodox Church of the Holy Spirit, Krefeld, Nordrhein-Westfalen

Información general

Categoría:
Iglesia
Archidiócesis:
Ecumenical Patriarchate
Metrópolis:
Greek Orthodox Metropolis of Germany and Exarch of Central Europ
Sacerdote:
Metropolitan Augoustinos
Sacerdote:
Fr. Irodion Zerdalis

Contact Details

Dirección:
Sachsenweg 1, Krefeld, Nordrhein-Westfalen, 47807 Germany
Teléfono:
02151 / 753 79