Orthodox World

Kajaanin Orthodox Parish, Kajaani, Kainuu

Kajaanin Orthodox Parish

Información general

Categoría:
Iglesia
Archidiócesis:
Finnish Orthodox Church
Metrópolis:
Diocese of Oulu
Sacerdote:
Metropolitan Panteleimon

Contact Details

Dirección:
Vainamoisenkatu 29, Kajaani, Kainuu, 87100 Finland
Email:
[email protected]
Teléfono:
(08) 633 030
Fax:
(08) 633 0319
Url:
http://www.ort.fi
Sacerdote:
[email protected],