Mikro Kranovouni, Rodopi, Greece


Title Type City
Saint Panteleimon Orthodox Church Church Mikro Kranovouni
Title Type City