Koziakas, Prodromos, Trikala, Greece


Title Type City
Saints Apostles Orthodox Church Church Koziakas, Prodromos
Title Type City