Diasello, Trikala, Greece


Title Type City
Saint Constantine Orthodox Church Church Diasello
Title Type City