Sverdlovsk, Luhans'ka Oblast', Ukraine


Title Type City
Saint Elizabeth Orthodox Church Church Sverdlovsk
Pochayiv Icon of the Mother of God Orthodox Church Church Sverdlovsk
Saint Paul Orthodox Cathedral Cathedral Sverdlovsk
Saint Vladimir Orthodox Church Church Sverdlovsk
Saint Barbara New Orthodox Church Church Sverdlovsk
Saint Barbara Orthodox Church Church Sverdlovsk
Title Type City