Orthodox World

Saint Irene Chrysovalantou Orthodox Monastery, Karellas Koropiou, Attiki

General Details

Type:
Monastery
Archdiocese:
Greek Orthodox Church
Diocese:
Holy Metropolis of Mesogaia and Lavreotiki
Head Priest:
Abbess Nymfodora Svokou

Contact Details

Address:
Karellas Koropiou, Karellas Koropiou, Attiki, 19400 Greece
Phone:
210-6642130
Head Priest:
[email protected],

Historical Details

Build - Founding Year:
2004