World Directory » Europe » Greece » Chalkidiki

Chalkidiki, Greece
Orthodox World


Interactive Map

Result Pages:
NameHead NamePriest NameCityState/ProvinceCountryPhoto
Assumption of Mary Orthodox Church Archimandrite Dorotheos Zervas Ayios Prodhromos Chalkidiki Greece Assumption of Mary Orthodox Church
Assumption of Mary Orthodox Church Fr. Konstantinos Souftas Riza Chalkidiki Greece Assumption of Mary Orthodox Church
Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church Fr. Gavriel Andreou Lakkoma Chalkidiki Greece Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church
Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church Fr. Pavlos Kounatidis Nea Gonia Chalkidiki Greece Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church
Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church Fr. Georgios Tsaousidis Nea Silata Chalkidiki Greece Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church
Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church Vacant Nea Tenedos Chalkidiki Greece Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church
Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church Fr. Dorotheos Aivaliotis Agios Mamas Chalkidiki Greece Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church
Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church Fr. Ioannis Ka'i'makis Kassandrino Chalkidiki Greece Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church
Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church Fr. Georgios Karampinis Vavdos Chalkidiki Greece Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church
Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church Fr. Dimitrios Giantaes Portaria Chalkidiki Greece Dormition of the Virgin Mary Orthodox Church
Holy Trinity Orthodox Chapel Metropolitan Ignatios Galátista Chalkidiki Greece Holy Trinity Orthodox Chapel
Nativity of Mary Orthodox Church Archimandrite Theophilos Papadakis Stageira Chalkidiki Greece Nativity of Mary Orthodox Church
Nativity of the Blessed Virgin Mary Orthodox Church Fr. Christodoulos Miteloudis Kassandreia Chalkidiki Greece Nativity of the Blessed Virgin Mary Orthodox Church
Nativity of the Blessed Virgin Mary Orthodox Church Fr. Christos Alexiadis Kelli Chalkidiki Greece Nativity of the Blessed Virgin Mary Orthodox Church
Nativity of the Blessed Virgin Mary Orthodox Church Fr. Agathaggelos Tziatzia Pyrgadikia Chalkidiki Greece Nativity of the Blessed Virgin Mary Orthodox Church
Pammegiston Taxiarchon Orthodox Church Fr. Iakovos Vasileiou Neos Marmaras Chalkidiki Greece Pammegiston Taxiarchon Orthodox Church
Panagia Pantovasilissa Orthodox Church Fr. Chrysostomos Korozis Fr. Grigorios Konstantinou Nea Triglia Chalkidiki Greece Panagia Pantovasilissa Orthodox Church
Saint Anthony Orthodox Church Fr. Ioannidis Ioannis Agios Antonios Chalkidiki Greece Saint Anthony Orthodox Church
Saint Athanasios Orthodox Church Fr. Christos Zakapas Pefkochori Chalkidiki Greece Saint Athanasios Orthodox Church
Saint Athanasios Orthodox Church Fr. Christos Samaras Polychrono Chalkidiki Greece Saint Athanasios Orthodox Church
Result Pages:
Listings by Type
Listings by City
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
| `--> Church
  `--> Church
Search
Supporting
DAYS OF SAINTS CYRIL AND METHODIUS, 17 – 24 MAY 2017, TURIN
Religious Items & Gifts
5 Days Pilgrimage Tour to Central Macedonia

Copyright © 2006-2017 World Orthodox Directory
Sponsored by OramaWorld.com - Developed by Stilcon.org